Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Effecten van facilitybeleving op de gepercipiee...

Effecten van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit

Januari 2008 | Ronald Batenburg, Theo van der Voordt

De vraag naar productiviteitsontwikkeling als gevolg van investeringen in de werkomgeving c.q. in slimmer werken wordt veel gesteld. De beantwoording is niet gemakkelijk. Dat komt vooral doordat er nog geen methoden zijn om de objectieve arbeidsproductiviteit goed te meten. Er vindt wel onderzoek plaats naar de relatie tussen de werkomgeving en de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, zoals het onderzoek “Effecten van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit” (Batenburg & van der Voordt, 2008). In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de invloed is van de facilitybeleving van werknemers in kantoren op hun gepercipieerde arbeidsproductiviteit, op zichzelf en in verhouding tot de invloed van de tevredenheid over de organisatie, de tevredenheid over het werk, en persoons- en functiekenmerken.

Op basis van alle bevindingen wordt geconcludeerd dat de facilitaire voorzieningen - in het onderzoek gedefinieerd als huisvesting (gebouw en inrichting), diensten en middelen en ICT - substantieel van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit. Daarbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat het voor beide variabelen gaat om de beleving hiervan. De tevredenheid over de faciliteiten blijkt van grotere invloed op de gepercipieerde productiviteit dan de variabelen tevredenheid over de organisatie, tevredenheid over het werk, en persoons- en functiekenmerken.

Bestellen

De onderzoeksrapportage kan besteld worden. De rapportage (77 pp.) wordt geleverd op CD-rom. Op de CD-rom staan ook enkele artikelen die zijn verschenen naar aanleiding van het onderzoek en twee powerpoint presentaties van een wetenschappelijk debat naar aanleiding van de studie. Kosten: 20 euro ex 21% btw en verzendkosten. Studententarief 12 euro ex 21% btw en verzendkosten.

U kunt het rapport bestellen met het bestelformulier.

Ga naar het bestelformulier

 

THEMA'S

Kosten en baten

Bestellen

€ 20,- ex 21% BTW en verzendkosten. Studenten betalen € 12,- ex. Bestel nu