Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Stimuleren van ontmoetingen - Geleerde lessen u...

Stimuleren van ontmoetingen - Geleerde lessen uit best practices binnen de Belastingdienst en Achmea

Januari 2011 | Marion Beijer, Iris de Been, Geke Ludden, Ruud Kosman, Ruud Jansen

In het kader van het onderzoeksprogramma ProWork is een onderzoek verricht naar ontmoetingen in nieuwe concepten van huisvesten. Het Nieuwe Werken is een concept dat de laatste jaren veel wordt ingevoerd, waarin niet alleen de huisvesting anders is dan voorheen, maar ook andere factoren van het werk zijn veranderd. In de kantooromgeving hebben medewerkers vaak geen eigen plek meer en medewerkers hebben vaker de mogelijkheid om thuis of op een andere locatie te werken. Dit kan ertoe leiden dat mensen elkaar minder vaak tegenkomen, wat vervolgens een verminderde sociale cohesie en kennisdeling tot gevolg kan hebben.

THEMA'S

Conceptkeuze | Uitwerking