Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werk...

Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Kwaliteit en kosten

Januari 2015 | Iris de Been, Fien Thoolen, Karel Dekker, Hans Cox, Frits van Erpers Roijaards, Robert Mollerus, Irinka Schols

In het rapport staat het kader Fysieke Werkomgeving Rijk – Kwaliteit omschreven. Het kader bestaat uit 114 functionele kwaliteiten en geldt vanaf nu als handreiking  bij de verbouw, renovatie en nieuwbouw van alle rijkskantoren. Niet eerder is de functionaliteit van kantoorgebouwen zo ver uitgeschreven en zo breed vastgesteld.

Ambities

De kaderstelling richt zich op de voorkant van het huisvestingsproces. Een belangrijke ambitie van de kaderstelling is het vereenvoudigen van de voorbereiding van (ver)bouwprojecten. Het kader komt van pas in de beleidsvoorbereidende, de initiatief- en de specificatiefase van het huisvestingsproces door het leveren van instrumentarium en kaders daarvoor.  

Een andere belangrijke ambitie is meer uniformiteit in de rijkshuisvesting. Daarbij gelden de
hoofddoelstellingen efficiëntie en aantrekkelijkheid. Hiervoor wordt het concept van de activiteitgerelateerde werkomgeving in combinatie met tijd- en plaatsonafhankelijk werken gehanteerd. Door te werken met een flexfactor van 0,7 of 0,9, dit afhankelijk van het gebouw, wil het Rijk op termijn een gemiddelde bezettingsgraad van 75% realiseren.  

 

THEMA'S

Conceptkeuze | Uitwerking | Kosten en baten