Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werk...

Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke Werkomgeving Rijk - Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk 2011

Maart 2011 | Wim Pullen, Anca Gosselink, Hans Cox, Yolanda Ikiz-Koppejan

In deze rapportage is de opbrengst van het programma Fysieke Werkomgeving Rijk vastgelegd. Het is een verbeterde uitgave van de Corporate Standard waarin voortschrijdende kennis, beleidsmatige keuzes en bestuurlijke besluiten over de werkomgeving van de rijksambtenaren zodanig zijn geordend en beschreven dat deze werkbare kaders vormen voor de huisvestingsprofessionals bij het Rijk.

Inhoud van het rapport:

  • Kaders en normen voor de huisvesting aan de hand van een visie op de rijkswerkomgeving (ambities en intenties)
  • De kenmerken van een rijkskantoor en de activiteitgerelateerde werkwijze zijn startpunt voor een operationele kaderstelling die aangeeft hoe ruimtebudgetten tot stand komen
  • Voorbeelden illustreren dit
  • Uitgangspunten voor kwaliteit en kosten worden conceptueel beschreven
  • Er is aandacht voor uitwerking (w.o. governance) en implementatie

THEMA'S

Kosten en baten | Ontwikkelingen