Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kanto...

Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland

Oktober 2014 | Sandra Brunia, Wim Pullen

Het gebruik gemeten - bezettingsgraden in kantorenland

Het Center for People and Buildings heeft in de afgelopen jaren ruim 50 bezettingsgraadmetingen uitgevoerd. In de Proceedings ‘Het gebruik gemeten. Bezettingsgraden in kantorenland‘ blikken we terug. Wat weten we van bezettingsgraden en welke effecten hebben de inspanningen in kantorenland om de efficiency te verbeteren?

Kantoren met flexibele werkplekken hebben gemiddeld een beduidend hogere gemiddelde bezettingsgraad dan kantoren met vaste werkplekken (59% versus 45%). De vaak genoemde streefnorm van 70% is evenwel ambitieus en wordt in de praktijk niet vaak gehaald. Misschien is dat maar beter ook. Er is een (zwak) negatief verband gevonden tussen de hoogte van de bezetting en de tevredenheid over – door medewerkers als belangrijk aangeduide –  werkomgevingsaspecten als privacy, concentratiemogelijkheden, archief en ict.

THEMA'S

Conceptkeuze | Uitwerking | Evaluatie | Kosten en baten

Bestellen

Laat uw gegevens achter en ontvang GRATIS Bestel nu