Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkomgeving: Breinbreker of tevredenheidsgener...

Werkomgeving: Breinbreker of tevredenheidsgenerator?

Januari 2010 | Theo van der Voordt, Iris de Been

Kenniswerkers ontlenen hun motivatie en plezier in het werk vooral aan interessant werk met waardevolle resultaten, leuke collega’s, een goed salaris en doorgroeimogelijkheden. Goede huisvesting en andere faciliteiten die de organisatie en het werk effectief en efficiënt ondersteunen zijn evenzeer belangrijk. Maar wat zijn nu precies die omgevingskenmerken die zorgen voor tevreden en productieve medewerkers? Aan de hand van bevindingen uit de literatuur en analyses van eigen werkomgevingsdiagnose onderzoek worden drie onderwerpen besproken:

  • De invloed van de fysieke werkomgeving op het percentage (on)tevreden medewerkers.
  • De invloed van de fysieke werkomgeving op de (ervaren) arbeidsproductiviteit.
  • De relatie tussen medewerkertevredenheid en (ervaren) arbeidsproductiviteit.

Dat brengt interessante feiten aan het licht, die als referentiekader kunnen dienen voor huisvestingsmanagers en facilitaire managers.

'Werkomgeving: Breinbreker of tevredenheidsgenerator?' is een van de hoofdstukken van het zeer lezenswaardige boek 'De Breinwerker' van Iris Bakker. U kunt het boek bestellen op haar website www.levenswerken.eu .

THEMA'S

Evaluatie