Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Resultaten FWR programma 2019

Resultaten FWR programma 2019

Juni 2020 | Hans Cox

In 2019 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van het FWR programma. Voor dit programma ontvangt het CfPB jaarlijks een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

THEMA'S

Proces | Conceptkeuze | Uitwerking | Evaluatie | Kosten en baten | Ontwikkelingen