Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het hedendaagse kantoor- De praktijk en haar bl...

Het hedendaagse kantoor- De praktijk en haar blinde vlekken

Augustus 2017 | Jan Gerard Hoendervanger, Gerry Hofkamp

De auteurs maken in M&O (tijdschrift voor management en organisatie) de balans op over het hedendaagse kantoor. Ze maken daarbij onder andere gebruik van onderzoeksresultaten van het CfPB, “dat in Nederland aan de wieg stond van het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de nieuwe kantoorconcepten”.

Het kantoor heeftœ in de afgelopen decennia een metamorfose ondergaan. Het heeœft zich ontwikkeld tot een dynamisch knooppunt van fysieke en digitale interacties. Deze ontwikkeling roept nieuwe vragen op, die aandacht van managers vereisen. De eerste betreftœ de afstemming tussen de fysieke en digitale werkomgeving. In hoeverre zijn virtueel werk en face-to-facewerk uitwisselbaar? De tweede vraag richt zich op de mogelijke spanning tussen het kantoor als ontmoetingsplek en als plek voor individueel werk. Rond beide onderwerpen is de afgelopen jaren wetenschappelijke kennis ontwikkeld. In hoeverre wordt deze kennis aangewend om de praktijk te versterken? De auteurs komen tot de slotsom dat dit nog weinig gebeurt.

THEMA'S

Evaluatie