Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Transformatiepotentie Rijkskantoren Eindrapportage

Transformatiepotentie Rijkskantoren Eindrapportage

December 2020 | Hans Cox, Jean Baptiste Benraad, Karel Dekker, Arnold Spruijt, Wim Pullen

Cox,J.P.P. ,J.B. Benraad, K.Dekker, A. Spruijt, W.R.Pullen (2020) Transformatiepotentie Rijkskantoren; over het omvormen van kantoren tot woningen, Delft Center for People and Buildings

 

Samenvatting

De vraagstelling

Ministerie van BZK vroeg aan het kenniscentrum CfPB  :

kunnen we Rijkskantoren transformeren naar woningen? Lever inzicht in de transformatiepotentie. Bespreek de volgende aspecten:

 • Is transformatie van rijkskantoren haalbaar?
 • Hoeveel levert het op, wat kost het voor de nieuwe eigenaar?
 • Wie help je ermee verder en vooral kan het?
 • Wat zijn de succesfactoren voor deze transformatiepotentie?

 

Wonen wordt beter door transformatie

De Rijksoverheid kan een substantiële bijdrage leveren aan de Kabinetsdoelstellingen op het gebied van wonen.

Omdat:

 • Er een overschot is aan kantoormetrage in NL
 • Ook in de rijkshuisvesting is er in de nabije toekomst overschot, doordat er (post corona) meer thuis gewerkt zal worden
 • Elk woningaanbod tegemoet komt aan het schreeuwend tekort aan woningen in NL

 

Doordat:

 • Het Rijk zijn huisvestingsbehoefte inkrimpt en herverdeelt
 • Men rekening houdt met grote regionale verschillen in de vraag (woningbehoefte) en het  aanbod van rijkseigendomspanden        
 • Het Rijk de uitvoerbaarheid in eigen hand houdt.

 

Voor dit onderzoek is een rekenmodel opgesteld om de transformatiekosten te bepalen. Daarbij is geredeneerd vanuit de behoeften van verschillende woningzoekenden en vanuit . uiteenlopende gebouwkarakteristieken.

De resultaten

De omvang van het maximale transformatiepotentieel (stelsel kantoren + (bijzondere) specialties; 105 objecten) betreft 13.751 appartementen.

Maximale transformatie in 86 objecten (cat. 1 en cat. 2) resulteert in:

 • Woonstarters 1 lage koopkracht:            3.082 1 persoons woningen a 50 m2 BVO    
 • Woonstarters 2 lage koopkracht:            2.366 2 persoons woningen a 75 m2 BVO
 • Middeninkomens:                                    4.171 woningen a 120 m2 BVO         
 • Ouderen met zorgvraag:                          1.640 woningen a 120 m2 BVO
 • Bijzondere groepen:                                 2.492 woningen a 50 m2 BVO
 • (o.a. statushouders, daklozen, arbeidsmigranten)

 

De geraamde investeringskosten door marktpartijen bedragen 2,1 miljard euro excl. BTW voor het maximale transformatiepotentieel.

Het rapport is te downloaden; de 11 bijlagen zijn niet opgenomen in deze download.

THEMA'S

Uitwerking | Evaluatie | Ontwikkelingen