Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kantoorinnovatie in economisch perspectief

Kantoorinnovatie in economisch perspectief

Februari 2003 | Ewout Frankema

De meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een kantoorbaan. Op het kantoor is veel te doen. Innoveren bijvoorbeeld. Innovatie is een toverwoord geworden. Letterlijk betekent het gewoon iets nieuws invoeren. Bedrijven omschrijven zichzelf graag als innovatief, hangen er hun imago aan op en verlenen er reputaties aan. Waarom?

Kantoorinnovatie

Kantoorinnovatie is gebaseerd op nieuwe vormen van informeren en communiceren. Nieuwe technologie (ICT) opent de deur naar flexibeler werkwijzen. De vaste werkplek is niet langer een standaard. Het begrip flexibilisering appelleert aan de idee dat verandering en dynamiek op zichzelf positief zijn. Dit boek verkent de aanknopingspunten tussen de economische wetenschap en economische ontwikkelingen enerzijds en de veranderingen in kantoorhuisvesting en de theorie over kantoorinnovatie anderzijds. Het betreft dus een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de economische wetenschap op het onderzoek naar kantoorinnovatie. Dit is een theoretische invalshoek. Hierbij wordt kantoorinnovatie van binnenuit het kantoorbedrijf bekeken. Daarnaast beschrijft het een evaluatie van kantoorinnovatie als een reëel economisch verschijnsel, waarbij kantoorinnovatie gesitueerd wordt in actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Conceptueel model

Het onderzoek is overwegend gebaseerd op economische literatuur. De literatuur is systematisch doorgenomen rond verschillende probleemgebieden. Verder is er een conceptueel model ontwikkeld, waarin kantoorinnovatie vanuit een economisch perspectief kan worden bestudeerd. Dit model zoekt aansluiting bij het model van kantoorhuisvesting van Van der Voordt (zie: Kosten en baten van werkplekinnovatie, ISBN 90-807720-1-1), maar onderscheidt zich op wezenlijke punten. Het model biedt mogelijkheden om uitspraken te doen over de economische effecten van kantoorinnovatie. Frankema vertaalt economische effecten naar de begrippen efficiëntie en productiviteit. Die weer kunnen worden vertaald naar het bredere begrippenpaar kosten en baten. Tot slot is gepoogd een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het onderwerp, waarbij veel aandacht is besteed aan het multidisciplinaire karakter van het onderzoeksthema.

Bestellen

Het boek (112 pp.; ISBN 90-807720-2-x) kan besteld worden en kost 40 euro ex. BTW en verzendkosten. Het studententarief is 24 euro ex. BTW en verzendkosten. 

Ga naar het bestelformulier

THEMA'S

Kosten en baten

Bestellen

Prijs: € 40,- excl. BTW en verzendkosten. Studententarief € 24,- ex. Bestel nu