Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Corporate Real Estate Management Maturity Model...

Corporate Real Estate Management Maturity Model: Joroff et al. one step ahead

September 2021 | Wijnja, J., Van der Voordt, T. and Hoendervanger, J.G.

Hoofdstuk in het boek: Danivska, V. & Appel Meulenbroek, R. (eds.) (2021).  A Handbook of Management Theories and Models for Office Environments and Services. New York: Routledge. ISBN 978-0-367-65287-6. Chapter 2, pp.13-24. DOI: 10.4324/9781003128786-2

THEMA'S

Proces | Uitwerking | Evaluatie | Kosten en baten