Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kosten-kwaliteitvraagstukken over Huisvesting e...

Kosten-kwaliteitvraagstukken over Huisvesting en Organisatie - Casus: Energiesimulaties Rijkshuisvesting

Januari 2009 | Pieter le Roux, Wim Pullen, Karel Dekker, Jaap Hanekamp

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de verbetering van de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen van de Rijksgebouwendienst. Uitkomsten van dit onderzoek dragen bij tot het beantwoorden van de door de Rgd gestelde vraag naar de verwachte effecten van verschillende maatregelen en beïnvloedende externe factoren op de reductie van het energiegebruik van overheidsgebouwen. In het onderzoek is uitgegaan van drie door de Rgd geformuleerde maatregelpakketten.

1181 scenario's doorgerekend

De berekeningen met het EBOB-simulatiemodel zijn uitgevoerd voor 19 gebouwen met 15 EBOB strategieën voor gecombineerde Rgd Pakketten en vier Rgd Scenario’s voor server-based werken en voor organisatiegericht huisvesten met minder werkplekken. Er zijn met het model 1181 gevallen berekend. Doorrekening van het
referentiegebouw levert relevante conclusies op over de totale theoretische energiebesparing
(kWh/m2 BVO) van de Rgd Pakketten en Scenario’s.

Grootste besparingspotentieel zit bij de gebruikers

Belangrijkste conclusie is dat door alleen de gedragsbeïnvloeding van gebruikers en geen aanpassingen aan de gebouwen en technische installaties (Rgd Scenario 1 – Basisberekening) een theoretische energiebesparing van 27% haalbaar is. Voor elk van de Rgd Pakketten levert de gedragsbeïnvloeding van gebruikers een grotere
energiebesparing op dan de toepassing van alleen gebouw- en installatietechnische
maatregelen.

THEMA'S

Kosten en baten | Ontwikkelingen