Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Bezetting en gebruik gemeten; case Nationale Po...

Bezetting en gebruik gemeten; case Nationale Politie den Bosch

December 2018 | Sandra Brunia

Bezetting en gebruik gemeten; case Nationale Politie den Bosch

De politie Den Bosch is aan de slag gegaan met een pilotomgeving in hun kantoor. Om inzicht te krijgen in het gebruik van de verschillende soorten werk‐ en overlegplekken en de activiteiten van de medewerkers in de pilotomgeving, is in september 2018 een eerste bezettingsgraadmeting gehouden. De uitkomsten van deze meting, als ook de resultaten van een door Koninklijke Ahrend uitgevoerde enquête, gaven input voor enkele aanpassingen in de pilotomgeving, waaronder ander type stoelen, zit‐sta‐bureaus, een afgesloten belplek en het verplaatsen van een powernapplek naar een afgesloten ruimte voor meer privacy. Door middel van een tweede bezettingsgraadmeting in december 2018 bekeken we met de organisatie of plekken nu meer benut worden en passen bij de werkzaamheden van de politie Den Bosch. Met de resultaten van de bezettingsgraad‐ en activiteitenmeting is antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is de gemiddelde bezetting op de twee etages en de verschillende typen plekken en ruimten?
  • Wat is de piekbezetting en hoe vaak komt deze voor?
  • Wat is de aard van de activiteiten die op de verschillende plekken plaatsvinden? (En worden de plekken dan gebruikt zoals ze beoogd waren?)
  • Hoe vaak worden plekken bezet door spullen en hoe vaak door mensen?
  • Zijn er verschillen in de bezetting en activiteiten tussen de twee etages en afdelingen?
  • Zijn er verschillen ten opzichte van de eerste meting uit september?

 

Het rapport bevat ca. 40 tabellen en grafieken met relevante managementinformatie, waaronder deze tabel 7 met benchmark informatie.

Dit project is tot stand gekomen door samenwerking met Koninklijke Ahrend.

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten