Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De Academische Werkplek - Proceedings van het C...

De Academische Werkplek - Proceedings van het Center for People and Buildings

September 2012 | Sandra Brunia, Fien Thoolen, Marion Beijer, Jaap Hanekamp

Onderwijslandschap verandert

Met het ontstaan in Nederland van University colleges is het universitaire landschap en de wijze waarop studenten worden opgeleid aan het veranderen. In het Angelsaksische universitaire model dat leidend is voor de University colleges staat niet de ontwikkeling van de wetenschap, maar de vorming van de student centraal in het onderwijs. Met deze ontwikkelingen is de vraag wat een goed academisch klimaat is meer dan interessant (geworden). Tegelijkertijd staat de financiering onder druk. Universiteiten moeten meer doen met minder middelen.

Deze vragen liggen op het snijvlak van strategie en bedrijfsvoering. Kernwoorden op dit snijvlak zijn de effectiviteit en efficiency van het academische proces. Hierbij zijn twee invalshoeken te onderscheiden: die van de student op zoek naar een geschikte studieplek, en die van de universitair medewerker.

Inventarisatie academische werkplek

In deze Proceedings kiezen we de tweede invalshoek en gaan we op zoek naar de dagelijkse activiteiten van de universitair medewerker. Welke leer- en werkomgeving past bij de uitdaging om een gunstig academisch klimaat te scheppen? Daartoe is een inventarisatie van de dagelijkse praktijk van de universitair medewerker van groot belang. In deze Proceedings wordt een beknopt overzicht daarvan gepresenteerd voortkomend uit onderzoek dat het CfPB zelf heeft gedaan in de afgelopen jaren.

THEMA'S

Ontwikkelingen