Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Standaardisatie van de behoefte - Kwaliteitskad...

Standaardisatie van de behoefte - Kwaliteitskader voor renovatie en nieuwbouw van rijkskantoren vastgesteld

Mei 2015 | Peter Bekkering

In januari 2015 heeft het Rijk de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR), Leidraad Kwaliteit voor renovatie en nieuwbouw van rijkskantoren vastgesteld. Streven van de FWR is om te komen tot aantrekkelijke en efficiënte kantoren door het standaardiseren van de behoeften van rijksdiensten. Het kader is een mijlpaal, aldus Wim Pullen van het Center for People and Buildings: “Voor het eerst zijn organisatiedoelen, (technische) kwaliteitseisen, ruimtenormen en kosten aan elkaar gekoppeld in één geïntegreerd systeem.”

In het artikel gaan Frits van Erpers Roijaards (programmamanager FWR) en Wim Pullen uitgebreid in op de inhoud en betekenis van de nieuwe leidraad.

THEMA'S

Conceptkeuze | Uitwerking