Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren...

Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek.

November 2003 | E.M. Croon, J.K. de Sluiter, P.P.F.M. Kuijer, M.H.P. Frings-Dresen

Innovatieve kantoorconcepten, zoals groepskantoren, concentratiewerkplekken, cocons, al dan niet gecombineerd met wisselwerkplekken, hebben een efficiëntere afstemming tussen kantoortaak en werkplek als doel. Uit onderzoek blijkt dat deze trend wisselende gevolgen heeft voor de gezondheid.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat kantoormedewerkers met open werkplekken minder privacy ervaren en minder tevreden zijn over hun werk dan kantoormedewerkers zonder open werkplek. Daarnaast is er beperkt bewijs dat, naarmate werkplekken opener zijn, concentratieproblemen toenemen en interpersoonlijke relaties verslechteren. Er is geen overtuigend bewijs voor een relatie tussen minder privacy en slechtere prestaties of toename van stress. Wel hebben oudere medewerkers in open kantoren naar verwachting meer last van de openheid, de akoestische en visuele ruis, waardoor de concentratie kan afnemen. Er is geen overtuigend bewijs gevonden voor een relatie tussen werken in innovatieve kantoren en consequenties op lange termijn en veranderingen in prestatie en personeelsverloop.

Zonering of ruimtelijke clustering van overeenkomende activiteiten bevordert de communicatie, zonder verstoring van de concentratie. Een zorgvuldige analyse vooraf over hoe de organisatie en werkprocessen zich onderling tot elkaar verhouden, blijft een voorwaarde voor succesvolle innovatieve kantoorconcepten. Ook dient de beoogde gebruiker vanaf het begin betrokken te zijn bij de veranderingen die plaatsvinden bij invoering van innovatieve kantoren. Een ‘algemeen standaard’ voor innovatief huisvesten doet de specifieke kenmerken van een afdeling dus tekort.

Bestellen

De onderzoeksrapportage (84 pp.; ISBN 90-80-77204-6 ) is verkrijgbaar als pdf. Prijs: 20 euro excl. 21% BTW. Studententarief 12,- excl. btw

Ga naar het bestelformulier

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten

Bestellen

€ 20,- excl. 21% BTW. Studententarief 12,- excl. BTW. Het rapport is enkel leverbaar als pdf. Bestel nu