Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Tien jaar onderzoek TPAW: twaalf lessen toepasb...

Tien jaar onderzoek TPAW: twaalf lessen toepasbaar op hybride werken

April 2023 | Dennis La Brijn, Sjors Houtveen

Om te leren van het verleden heeft het Center for People & Buildings in 2021 en 2022 meer dan tien jaar aan documentatie over Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) onderzocht. Binnen dit onderzoek zijn zowel rijksdocumenten als wetenschappelijke literatuur onder de loep genomen.

In samenwerking met de Rijksoverheid en Erasmus Universiteit Rotterdam zijn vier expertinterviews gehouden om te reflecteren op tien jaar aan data en kennis. De resultaten zijn vervolgens samengevat in twaalf lessen waar organisaties in zowel de publieke- als de private sector zich bewust van moeten zijn. Twaalf lessen die ook van toepassing zijn in de context van hybride werken.

Ook zijn in samenwerking met de Rijksoverheid en Erasmus Universiteit Rotterdam vier expertinterviews gehouden om te reflecteren op tien jaar aan data en kennis. De resultaten zijn vervolgens samengevat in twaalf lessen waar organisaties in zowel de publieke- als de private sector zich bewust van moeten zijn. Twaalf lessen die ook van toepassing zijn in de context van hybride werken.

De twaalf lessen met een korte beschrijving staan overzichtelijk op deze factsheet met bijsluiter ontwikkeld waarin de twaalf lessen worden toegelicht. Daarbij is er aandacht voor zowel het organisatie- als medewerkersperspectief.

THEMA'S

Evaluatie | Ontwikkelingen

Contactpersoon

Dennis La Brijn

Dennis La Brijn

Researcher /MA Geschiedenis