Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De Fysieke Werkomgeving Rijk - Eerste ervaringe...

De Fysieke Werkomgeving Rijk - Eerste ervaringen en lessen - Flexibele kantooromgeving en TPAW in de praktijk

April 2016 | Iris de Been, Anne Marie Buis, Dorieke den Hollander, Fien Thoolen

Met de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) wordt ernaar gestreefd om een efficiënte en aantrekkelijke werkomgeving te realiseren voor rijksambtenaren. Hierbij hoort de noodzakelijke ondersteuning die Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) mogelijk maakt, waaronder een werkomgeving met een diversiteit aan werk- en overlegplekken. De laatste jaren zijn een aantal werkomgevingen gerealiseerd waarin volgens het TPAW-principe gewerkt wordt en waar een diversiteit aan plekken aanwezig is, vergelijkbaar met de normen die zijn opgenomen in het FWR-beleid. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen met de huidige FWR-kaders te evalueren en, indien nodig, deze kaders verder te optimaliseren. Door deze optimalisatie kan een werkomgeving gecreëerd worden die (meer) efficiënt en aantrekkelijk is voor gebruikers.

Om de FWR-kaders te evalueren, zijn tevredenheidsmetingen en bezettingsgraadmetingen die bij het Rijk hebben plaatsgevonden geanalyseerd. Ook heeft er verdiepend onderzoek plaatsgevonden bij een aantal rijkskantoren door middel van tevredenheidsmetingen, interviews en bezettingsgraadmetingen. Beheerders, ontwerpers, huisvestingsadviseurs en facilitair medewerkers die de ruimtenormen toepassen zijn tijdens interviews bevraagd over hun ervaringen met de toepassing van deze ruimtenormen.

THEMA'S

Evaluatie

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management