Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De WerkplekWijzer

De WerkplekWijzer

November 2013 | Gerry Hofkamp, Juriaan van Meel

De WerkplekWijzer

Waarom

De WerkplekWijzer maakt managers en eindgebruikers snel wegwijs in de wereld van de fysieke werkomgeving. Het boek draagt daarmee bij aan betere besluitvorming, aan een goede dialoog tussen gebruiker en consultant/ontwerper en aan groter draagvlak voor nieuwe huisvesting. Daarnaast beoogt het boek om de aandacht van architecten, facility managers, vastgoedspecialisten en andere huisvestingsprofessionals voor de ‘menskant’ van huisvesting van organisaties te vergroten.

Wat

De kern van het boek bestaat uit ‘hardware’; een ingrediëntenoverzicht (staalkaart) van hedendaagse werkplekken, overlegplekken en faciliteiten. In totaal dertig plekken worden beschreven en elk met drie foto’s geïllustreerd. Tevens zijn twaalf voorbeeldcases opgenomen die de lezer zicht geven op de diverse oplossingen die je zoal tegenkomt in de praktijk. Daarnaast is er beknopt aandacht voor de ‘software’ die komt kijken bij het ontwikkelen en vormgeven van een nieuwe werkomgeving: de processtappen, de cruciale keuzes, het plaatsen van plekken ten opzichte van elkaar, veelvoorkomende klachten in meer open werkomgevingen en tips om deze te vermijden. De opzet van het boek is laagdrempelig. Technische specificaties e.d. zijn slechts beperkt opgenomen.

Voor wie

De WerkplekWijzer richt zich op twee groepen lezers. Aan de ene kant kantoorgebruikers die incidenteel met huisvestingsvraagstukken te maken krijgen: managers, leden van ondernemingsraden, project- of klankbordgroepen et cetera. Aan de andere kant mensen die er professioneel bij betrokken zijn waarbij onder andere ontwerpers, facility managers, consultants en studenten.

Reviews

Inmiddels is de wijzer vertaald in meerdere talen. Klik hier voor meer informatie.

Bestellen

De WerkplekWijzer (145 pp.; ISBN 978-0-807720-0-7) kost 27,50 euro  excl. 9% BTW en verzendkosten. Het studententarief is 16.50 euro exclusief BTW en verzendkosten (prijspeil juli 2021).

Ga naar het bestelformulier

THEMA'S

Conceptkeuze | Uitwerking

Bestellen

Prijs: € 27,50,- excl. BTW en verzendkosten. Studententarief € 15,- exclusief BTW en verzendkosten. Bestel nu