Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Archief

Archief

Artikel
Column
Boek
Rapport
Interview
 

Conceptkeuze

Beredeneerd kiezen voor huisvesting die past bij de organisatie, haar medewerkers en het werk.
Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Kantoor - Het Nieuwe Werken heeft een effect op onze werkplek. Welke aspecten spelen daarbij? (2015) Zit er nog toekomst in een tafel en een stoel? - Het kantoor van morgen (2015) Hoe haal je het beste uit mensen? - Roos Wouters en Wim Pullen nemen Het Nieuwe Werken onder de loep (2014) Corporate real estate mirrors brand: a conceptual framework and practical applications (2013) Universitair vastgoed als sturingsmiddel in onderwijs (2013) Samen en solo - Ruimtelijk faciliteren van productiviteit van kenniscentra in hogescholen (2012) Renoveren of verhuizen? Duurzaamheid speelt grote rol bij besluitvorming. (2012) Kantoren binnenste buiten gekeerd (2012) Samenwerken en ontmoeten op kantoor (2012) Geen eigen werkplek, dat is wennen (2011) Sickbuildingsyndroom nog altijd springlevend (2011) Samenwerking - Hoe de huisvesting de samenwerking beïnvloedt (2010) Huisvesting groeit van loden last tot navigatiemiddel (2010) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Rijkswerkplek - Corporate Standard Rijkswerkplek 2010 (2010) Naar een generiek huisvestingskeuzemodel - Casus werkplekconcept eerste fase renovatie LNV Hoofdgebouw (2009) De invloed van een flexfactor op de beleving van de werkomgeving - WODI Light DSM 2009 (2009) Baten en kosten van een flexibel werkplekconcept - casus gemeente Delft (2008) Pilots voor procesgericht huisvesten, een onderzoek naar procesgericht huisvesten in de praktijk van de Informatie Beheer Groep (2008) CIB W70-congres in Edinburgh - Gezonde en creatieve omgevingen (2008) NeVaP verdieping over innovatieve kantoorconcepten - Salonkantoor bespaart meer ruimte dan flexkantoor (2008) Meaningful places (2008) Zonder vaste verblijfplaats (2008) De flexplek is zo gek nog niet - Gebruikers zijn vaak tevreden (2007) De integrale werkplek: virtueel, fysiek, standaard, geïntegreerd? (2007) PARAP levensduurkosten, definitiestudie (2006) SAFMA conference Midrand - New tools for risk management in early stages of PPP workplace projects (2005) Comptoirs, kantoren en kennen (2004) Flexibel werken - Organisatiedoelen en gebruikerswensen: een paar apart? (2004) Hoe innovatief is kantoorinnovatie en wat zijn de effecten? (2004) Motivatie, werk & omgeving - De rol van de fysieke werkomgeving binnen arbeidsmotivatietheorieën (2003) Corporate culture and design - Theoretical reflections on case-studies in the web design industry (2003) 'Funky' kantoren - zin en onzin van een biljart op het werk (2002) De verrommeling voorbij? Over flexibele werkomgevingen, ideologie en risico (2002) CfPB-krant 'Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?' (2001) Opkomst van het office-de-luxe (2001)

Uitwerking

Vertalen van conceptuele keuzes in fysieke en organisatorische consequenties
PACT: Calculating nWoW accommodation that suits the organisations' work processes (2014) Hoe haal je het beste uit mensen? - Roos Wouters en Wim Pullen nemen Het Nieuwe Werken onder de loep (2014) Red or blue meeting rooms: does it matter? The impact of colour on perceived productivity, social cohesion and wellbeing (2013) Gastvrijheid in het Albert Schweitzer ziekenhuis - zorg leveren met hoofd, hart en ziel (2012) Kantoren (2012) Sfeer en samenwerking (2011) Huisvestingskeuze sturen vanuit het perspectief van de organisatie - toegevoegde waarde HK-model (2011) Een gebouw voor rijksambtenaren: Rapportage van de studie naar de ontwikkeling van specificaties voor de ruimtelijke inrichting van rijkskantoren: een basismix (2011) Rijkswerkplek, combinatie van allure en soberheid (2010) Bouwstenen voor Organisatiegerichte Huisvesting bij de Belastingdienst (2010) Huisvestingsplanning: laveren tussen betrouwbaarheid en acceptatie (2010) The influence of plants on productivity - a critical assessment of research findings and test methods (2010) Goede werkomgeving, betere prestaties (2010) Ik ben een Wim (2010) Zoeken naar betere werkomgeving - CfPB presenteert onderzoeksprogramma 'Van Rood naar Groen' (2010) Normen moeten mee met ontwikkelingen in facilitair management (2009) Effects of the Workplace Game: A Case-Study into Anticipating Future Behavior of Office Workers (2009) Zachte factoren, harde techniek en deskundigheid (2009) Evidence-based workplace design and the role of end-user participation (2008) Participatory design of office spaces by game playing? (2008) Personalization in non-territorial offices (2008) Functieprofielen - Het gebruik van functieprofielen bij de ontwikkeling van een organisatiegericht huisvestingsconcept (2008) Kengetallen voor Organisatiegericht Huisvesten binnen de Belastingdienst (2008) Op weg naar Ortelius - Zoeken naar de elementen voor een nieuw huisvestingsconcept (2007) PARAP levensduurkosten, definitiestudie (2006) De flexfactor opgeschoond (2005) Aandacht en ruimte voor sociale interactie bij klinische patiënten in een patiëntgerichte ziekenhuisomgeving; theorie én praktijk (2003)

Evaluatie

Meten is weten. Structurele kennisopbouw over het functioneren van de werkomgeving.
The influence of office type on satisfaction and perceived productivity support (2014) Efficacité et nouveaux modes de travail (2013) The use of Questionnaires in Colour Research in Real Life Settings: In search of validity and methodological pitfalls (2013) Le Nouveau Travail - un Travail Différent (2013) Het Nieuwe Werken vanuit het perspectief van de eindgebruiker (2013) The effect of change on accommodation strategies - 10 Success factors. Virtual Round Tour Full report (2013) Kwaliteitsmanagement huisvesting, ontwikkeling van een toolkit om prestaties van huisvesting in kaart te brengen. Case study Ministerie van Defensie - Commando Diensten Centrum (2012) Betekenis van de werkomgeving (2011) Impact of Workplace Change on Satisfaction and Productivity - A comparative analysis of case studies in Thailand and the Netherlands (2011) Most important aspects of the work environment - A comparison between two countries (2011) De CfPB Indicator 2011 - De beleving in kaart gebracht (2011) De verbinding gelegd - evaluatieonderzoek activiteitgerelateerde werkomgeving BelastingTelefoon (2010) Long-Term Effects of Activity-Based Working (2010) Imagineering van de werkomgeving! Bestaat het evidence based managen van de beleving van de medewerkers? (2010) The influence of plants on productivity - a critical assessment of research findings and test methods (2010) Evaluatie Werkpleinen: Ervaringen inventariseren van Alexanderplein en Dynamostraat en lessen formuleren (2010) Flexwerken in een academische omgeving - Faculteit Bouwkunde TU Delft na de brand (2010) Onderzoeksagenda voor FM (2010) Handvatten voor huisvesting - FM'ers gebruiken database CfPB (2010) De beleving en het gebruik van zes Kadasterlocaties (2010) Blijven flexen in Forum Flex (2009) 'Wetenschap versus de praktijk' of 'wetenschap en/in de praktijk'? (2009) De balans opmaken (2009) Meten: eerst zweten, dan meten (2009) Durf het eens anders te doen (2009) Benchmarken op waardering huisvesting - Indicator meet tevredenheid (2009) Measuring employee satisfaction in new offices - the WODI toolkit (2009) CRE critique and expert interpretation, Journal of Corporate Real Estate, Volume 11, Issue 1 (2009) Habit@: nogmaals de maat genomen - een tweede evaluatieonderzoek naar het gebruik en de beleving van Waterschap Rivierenland (2009) CRE critique and expert interpretation of Journal of Corporate Real Estate, Vol. 10 No. 4, 2008 (2008) Restructuring of Building and Facilities management based on the influence of end user preferences, preliminary results of a current research project (2008) CIB W70-conference Edinburgh - Post-occupancy evaluation of a new office concept in an educational setting (2008) Personalization in non-territorial offices (2008) Activiteitgerelateerde Werkomgevingen bij Avans - een onderzoek naar gebruik en beleving van het AGW concept bij Avans Hogeschool Breda en Tilburg (2007) Habit@: De maat genomen - Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van de huisvesting van Waterschap Rivierenland (2007) Wie dienen wij eigenlijk? De gebruikers van de werkomgeving! (2006) Werkbeleving in innovatieve kantooromgevingen (2006) Performance of office buildings from a user's perspective (2006) Gebruikers over hun kantoorhuisvesting - Crosscase analyse van acht projecten (2006) SAFMA conference Midrand - Evidence-based reasoning, A new challenge for Facility Management (2005) An integral tool for the diagnostic evaluation of non territorial offices (2005) Beslissen op basis van gegevens - prestatiemeting van de werkomgeving (2) (2005) WODI-evaluatie toolkit - Hoe presteert uw kantoorhuisvesting? (2005) Prestatiemeting van de werkomgeving (I) (2004)

Kosten en baten

Kennis om te beslissen over de bijdrage van de werkomgeving aan een vitale bedrijfsvoering.
Performance measurement of public facilities in Thailand: A case study of Dhanarak Asset Development (2015) Zit er nog toekomst in een tafel en een stoel? - Het kantoor van morgen (2015) The influence of office type on satisfaction and perceived productivity support (2014) How Can Facilities Management Add Value To Organisations As Well As To Society? (2013) Toegevoegde waarde van FM - Welke waarde en voor wie? (2012) De vele namen van toegevoegde waarde (2012) Samenwerken en ontmoeten op kantoor (2012) Optimale werkprocessen door slimme vastgoedingrepen (2011) Impact of Workplace Change on Satisfaction and Productivity - A comparative analysis of case studies in Thailand and the Netherlands (2011) Most important aspects of the work environment - A comparison between two countries (2011) Stappenplan voor vastgoedstrategie (2011) De CfPB Indicator 2011 - De beleving in kaart gebracht (2011) Willenschap (2010) Long-Term Effects of Activity-Based Working (2010) Imagineering van de werkomgeving! Bestaat het evidence based managen van de beleving van de medewerkers? (2010) The influence of plants on productivity - a critical assessment of research findings and test methods (2010) Samenwerking - Hoe de huisvesting de samenwerking beïnvloedt (2010) EFMC 2010 - The Added Value of FM - Different Research Perspectives (2010) Huisvesting groeit van loden last tot navigatiemiddel (2010) Zoeken naar betere werkomgeving - CfPB presenteert onderzoeksprogramma 'Van Rood naar Groen' (2010) Flexwerken in een academische omgeving - Faculteit Bouwkunde TU Delft na de brand (2010) Verbinding tussen bedrijfskunde en bouwkunde (2010) Handvatten voor huisvesting - FM'ers gebruiken database CfPB (2010) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Rijkswerkplek - Corporate Standard Rijkswerkplek 2010 (2010) De invloed van een nieuw werkplekconcept op de organisatiecultuur (2009) De invloed van een flexfactor op de beleving van de werkomgeving - WODI Light DSM 2009 (2009) FM meetbaar en bespreekbaar maken - EFMC draagt bij aan added value of FM (2009) Benchmarken op waardering huisvesting - Indicator meet tevredenheid (2009) Measuring employee satisfaction in new offices - the WODI toolkit (2009) Als alles werkt, werkt u beter (2009) Baten en kosten van een flexibel werkplekconcept - casus gemeente Delft (2008) Het presteren van FM (2008) Investeren in kantoor loont (2008) Restructuring of Building and Facilities management based on the influence of end user preferences, preliminary results of a current research project (2008) Het PARAP-levensduurkostenmodel - onderbouwing van besluitvorming in een businesscase (2008) Pilots voor procesgericht huisvesten, een onderzoek naar procesgericht huisvesten in de praktijk van de Informatie Beheer Groep (2008) PARAP als neuraal netwerk? (2008) CRE critique and expert interpretation of Journal of Corporate Real Estate, Vol. 10 No. 3, 2008 (2008) NeVaP verdieping over innovatieve kantoorconcepten - Salonkantoor bespaart meer ruimte dan flexkantoor (2008) Het PARAP levensduurkostenmodel - een hulpmiddel bij het beslissen over huisvestingsvraagstukken (2008) CIB W70-congres Edinburgh - Unlocking creativity with the physical workplace (2008) Do Facilities matter? - The influence of facilities satisfaction on perceived labour productivity of office employees (2008) Kengetallen voor Organisatiegericht Huisvesten binnen de Belastingdienst (2008) Zonder vaste verblijfplaats (2008) Invloed van facilitybeleving op arbeidsproductiviteit (2) (2007) Invloed van facilitybeleving op arbeidsproductiviteit (1) (2007) Creativiteit: een issue voor de facility manager?! (2007) De flexplek is zo gek nog niet - Gebruikers zijn vaak tevreden (2007) Strategisch sturen op een kostenefficiënt Programma van Eisen (2007) Wie dienen wij eigenlijk? De gebruikers van de werkomgeving! (2006) SASBE conference Shanghai - Pleasant , Productive and Possible - The future of sustainable work (2006) Werkbeleving in innovatieve kantooromgevingen (2006) Op naar een tevredenheidsindex voor kantoorhuisvesting (2006) Performance of office buildings from a user's perspective (2006) PARAP levensduurkosten, definitiestudie (2006) CIB W70-conference Trondheim - Use of data from workplace evaluation in briefing and design (2006) Mens, werkomgeving, ICT en management (2006) Arbeidsproductiviteit en gebouw - een exploratieve studie in de verpleegzorg (2006) SAFMA conference Midrand - New tools for risk management in early stages of PPP workplace projects (2005) Kantoorinnovatie: 'En wat gebeurt er met mijn privacy? (2005) Hoe gezond zijn open kantoren eigenlijk? (2004) Naar een Interne Vastgoed Marktplaats voor de Rijksoverheid (2004) Productivity and satisfaction in non-territorial offices (2004) Flexibel werken - Organisatiedoelen en gebruikerswensen: een paar apart? (2004) Hoe innovatief is kantoorinnovatie en wat zijn de effecten? (2004) Huisvesting in dienst van de medewerker (2003) Elastische arbeid - de voor- en nadelen van flexibele werkconcepten (2003) Flexibel werken, bron van ontevredenheid? (2002) CfPB-krant 'Winst en risico's van veranderen' (2002) Psychologische aspecten van kantoorinnovatie (2002) Working paper 'Winst en risico's van flexibel werken' (2002) De verrommeling voorbij? Over flexibele werkomgevingen, ideologie en risico (2002) The added value of office accommodation to organizational performance (2002) CfPB-krant 'Nieuwe werkomgevingen, betere prestaties?' (2001) Tomorrow's offices through today's eyes: Effects of innovation in the working environment (2001) Ervaringen met flexibel werken in een innovatieve kantooromgeving (2001) Towards customer delight: Added value in public sector corporate real estate (2001) Het kantoor van morgen vandaag bezien - effecten van werkplekinnovatie (2001) Werkplekinnovatie: lusten, lasten, lessen (2001) Flexibility in the workplace: Instrumental or Creative? - The case of the Dutch Government Buildings Agency (2001)

Ontwikkelingen

Onderzoek naar relevante ontwikkelingen voor de werkomgeving van de toekomst
Beste buurman (2016) Geen NWOW zonder werkplekontwikkeling (2015) Het nieuwe werken is echt verschrikkelijk (2015) Het Nieuwe Werken en Het Nieuwe Kantoor - Het Nieuwe Werken heeft een effect op onze werkplek. Welke aspecten spelen daarbij? (2015) Zit er nog toekomst in een tafel en een stoel? - Het kantoor van morgen (2015) Efficacité et nouveaux modes de travail (2013) Le Nouveau Travail - un Travail Différent (2013) Het Nieuwe Werken vanuit het perspectief van de eindgebruiker (2013) Facilitating new ways of learning in Dutch higher education (2013) The effect of change on accommodation strategies - 10 Success factors. Virtual Round Tour Full report (2013) Renoveren of verhuizen? Duurzaamheid speelt grote rol bij besluitvorming. (2012) Kantoren binnenste buiten gekeerd (2012) EFMC 2012: looking back and forward (2012) Facility Management Research in the Netherlands (2012) Het Nieuwe Werken voorbij de hype (2012) Geen eigen werkplek, dat is wennen (2011) HNW niet de meteoriet die kantoor-dino's doet uitsterven (2011) Expertmeeting netwerk offices (2011) Op de agenda (2011) Optimale werkprocessen door slimme vastgoedingrepen (2011) Mijn werkplek is waar mijn laptop staat (2011) Vergrijzing en ontgroening (2011) Opgeruimd! (2011) De menselijke verbinding (2011) Worden we de jukebox van Europa? (2011) Een rondje langs de Hofvijver en meer (2011) Blik op de levensweg (2011) Stappenplan voor vastgoedstrategie (2011) Het Nieuwe Werken onder het ontleedmes. Zijn de echte effecten wel te meten? (2011) Digibeet over de streep (2011) Wat betekent de werkomgeving voor u? (2011) Willenschap (2010) Dertigersdilemma (2010) Hoe Het Nieuwe Werken de Kantorenmarkt beïnvloedt (2010) Rusteloze zomergedachten (2010) Overbooked! (2010) 24 juni 2010: World FM Day in Zuid Afrika (2010) Flexwerken in een academische omgeving - Faculteit Bouwkunde TU Delft na de brand (2010) Mens en techniek, zoeken naar balans (2010) After the fire - New ways of working in an academic setting (2010) The ageing office population - Age and the physical work environment (2010) Plaatsonafhankelijk werken zo gek nog níet (2010) Het nieuwe douchen (2010) Onderzoeksrapportage Kaderstelling Rijkswerkplek - Corporate Standard Rijkswerkplek 2010 (2010) Work-life balance (2010) De invloed van een nieuw werkplekconcept op de organisatiecultuur (2009) Kantoorrevolutie op komst? (2009) Crisis in FM? (2009) Braziliaans autorijden in tijden van crisis? (2009) Hoezo een innovatief kantoor? (2009) EFMC 2009 heeft weer allure (2009) Bouwstenen voor de FM-onderzoek- en actieagenda (2009) Is dat zo? (2009) Generatie vraagstuk nader onder de loep (2009) Input for the 2015 FM Research and Action Agenda (2009) Towards improving energy-efficiency in office buildings - Case study on the effects of technical optimization and augmented user-sophistication (2009) Op weg naar EFMC 2009 (2009) Rol gebruiker onderschat bij energiebesparing gebouwen (2009) Programma vernieuwing Rijksdienst - Standaard werkplek als leidraad voor flexibiliteit (2008) Generatievraagstuk nader onder de loep (2008) Reflectie op 'De facility manager in een virtuele organisatie' - een gesprek met Aad Otto en Wim Pullen (2008) Sabbat in Sheffield - Hot issues in facilities management (2007) Naar een vraaggestuurde vastgoedvoorraad - met hulp van het internet (2005) FMA Ideaction conference Melbourne - Towards evidence based reasoning in Facilities Management (2005) Naar een Interne Vastgoed Marktplaats voor de Rijksoverheid (2004) Modernizing government workplaces: towards evidence, as well as experience (2004) De paradox van de kennisintensieve dienstverlening (2003) Opkomst van het office-de-luxe (2001) Funky offices: reflections in office design in the 'new economy' (2001)