Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Motivatie, werk & omgeving - De rol van de fysi...

Motivatie, werk & omgeving - De rol van de fysieke werkomgeving binnen arbeidsmotivatietheorieën

Juni 2003 | Karlijn van den Sigtenhorst

Afstudeerscriptie annex literatuuronderzoek in opdracht van het CfPB van Karlijn van den Sigtenhorst, student Sociale en arbeidspsychologie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Aanleiding voor het onderzoek is de vraag of de fysieke werkomgeving of een verandering daarin (“we krijgen een nieuw kantoor!”) een bijdrage levert aan motivatie.

Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan welke rol de fysieke werkomgeving speelt binnen een aantal arbeidsmotivatietheorieën. Hieruit bleek dat in de meeste van de beschreven theorieën de werkomgeving niet genoemd wordt of slechts een klein onderdeel is van een meeromvattende factor. Slechts één theorie, de ‘twee factorentheorie’ van Herzberg, vermeldt de fysieke werkomgeving expliciet. In deze theorie blijkt dat de fysieke werkomgeving niet zo zeer van invloed is op arbeidsmotivatie, maar op arbeidstevredenheid.

Geconcludeerd kan worden dat de fysieke werkomgeving geen grote rol speelt in de arbeidsmotivatietheorieën. Dat wil echter niet zeggen dat fysieke werkomgeving niet van belang is bij arbeidsmotivatie. Bij veel theorieën is goed te veronderstellen hoe de fysieke werkomgeving van invloed zou kunnen zijn op de motivatie van werknemers. Dit is veelal geen directe invloed, maar een indirecte invloed door ondersteunend of belemmerend te zijn bij werkzaamheden en het behalen van doelen.

 

THEMA'S

Conceptkeuze