Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Habit@: De maat genomen - Een onderzoek naar he...

Habit@: De maat genomen - Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van de huisvesting van Waterschap Rivierenland

Juni 2007 | Maartje Maarleveld, Inge van Wagtendonk

Na de fusies van de verschillende waterschappen in 2002 en 2005 heeft het vernieuwde Waterschap Rivierenland eind 2006 een nieuw hoofdkantoor in Tiel betrokken. Een gebouw dat de integratie en samenwerking tussen de fusiepartners moet bevorderen, de kwaliteit van de werkomgeving moet verhogen en effectiever ruimte gebruik moet toestaan. Naast deze doelstellingen heeft het waterschap zich op verschillende werkomgevingsaspecten een doelstelling gesteld. Met behulp van de tevredenheidsindicator van het Center for People and Buildings (CfPB) en de eigen doelstellingen heeft het waterschap per aspect het gewenste percentage tevreden en ontevreden medewerkers bepaald. Daarbij heeft het waterschap de lat hoog gelegd.

Het onderzoek vindt plaats met hulp van WODI-Light en een negental interviews.

Waterschap Rivierenland is trots op haar huisvesting en de wijze waarop ze deze hebben ingevoerd en is hier heel open over. Klik hier voor een kijkje in de keuken van het waterschap.

THEMA'S

Evaluatie