Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Habit@: nogmaals de maat genomen - een tweede e...

Habit@: nogmaals de maat genomen - een tweede evaluatieonderzoek naar het gebruik en de beleving van Waterschap Rivierenland

Januari 2009 | Maartje Maarleveld, Sandra Brunia

Huisvesting moet helpen bij fusie

Na de fusies van verschillende waterschappen in 2002 en 2005 heeft het vernieuwde Waterschap Rivierenland eind 2006 een nieuw hoofdkantoor in Tiel betrokken. Een innovatief gebouw dat de integratie en samenwerking tussen de fusiepartners moet bevorderen, de kwaliteit van de werkomgeving moet verhogen en tot effectiever ruimtegebruik moet leiden.

Sturen op huisvesting

Met behulp van de tevredenheidindicator van het CfPB zijn ambitieuze eigen huisvestingsdoelstellingen geformuleerd. Begin april 2007 vindt de evaluatie van het gebruik en de beleving van het gebouw voor de eerste maal plaats. Oktober 2008 volgt een tweede meting. De resultaten zijn overwegend positief.

Conclusie

Het gebouw van Waterschap Rivierenland voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen, maar er blijft een aantal aandachtspunten bestaan. ‘Privacy’ en ‘concentratiemogelijkheden’ scoren in beide metingen niet goed. ‘ICT en ondersteunende diensten’ kent en lichte daling van het aantal tevreden medewerkers en een stijging van het aantal ontevreden medewerkers. De vraag is of de oplossing voor de drie aspecten ligt in de fysieke omgeving of dat aandacht vanuit het management hieraan kan bijdragen.

THEMA'S

Evaluatie