Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Optimale werkprocessen door slimme vastgoedingr...

Optimale werkprocessen door slimme vastgoedingrepen

Juni 2011

Interview met Theo van der Voordt in BouwKennis

Marktwerking in de zorg laat het vastgoed niet onberoerd. Ziekenhuizen kregen voorheen de kapitaallasten, rente en afschrijvingen op vastgoedinvesteringen, van het Rijk vergoed. Nu moeten zij deze kosten terugverdienen door hun productie en dat vraagt om een professionele vastgoedbenadering. Kan de indeling efficiënter? Kan het pand inspelen op veranderende zorgbehoeften? Brengt het vastgoed het beste in personeel en patiënten naar boven? Theo van der Voordt, zorgvastgoedexpert aan de TU Delft en het Center for People and Buildings (CfPB), schetst welke veranderingen het ziekenhuis zal ondergaan.

THEMA'S

Kosten en baten | Ontwikkelingen