Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rol gebruiker onderschat bij energiebesparing g...

Rol gebruiker onderschat bij energiebesparing gebouwen

April 2009 | Pieter le Roux, Wim Pullen, Karel Dekker, Jaap Hanekamp

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna veertig procent van het energiegebruik en CO2-uitstoot in de Europese Unie. Het belang van energie-efficiëntere kantoren staat daarmee buiten kijf. Tot dusver kiest men vrijwel altijd voor een eenzijdige aanpak van het probleem: het verbeteren, optimaliseren en vervangen van gebouwen en technische installaties van gebouwen. er wordt nog weinig nagedacht over de rol die gebruikers kunnen spelen, terwijl hun invloed groot is.

THEMA'S

Ontwikkelingen