Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Arbeidsproductiviteit en gebouw - een explorati...

Arbeidsproductiviteit en gebouw - een exploratieve studie in de verpleegzorg

Maart 2006 | Jay Achterberg, Karel Dekker, Wim Pullen

Het rapport  bevat de resultaten van een exploratieve studie over de relatie tussen interventies in de gebouwde omgeving en de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit in de verpleegzorg. De hoofdvraag luidt:

“Welke gebouw- of gebouwgebruik gerelateerde maatregelen kunnen bijdragen aan positieve ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in verpleeghuizen?”

Uit literatuurstudie blijkt dat er geen eerdere studies bekend zijn die in de volle breedte deze vraag aan de orde stellen. Op onderdelen is er veel literatuur, maar kwantitatieve uitspraken over dit onderwerp ontbreken. Door de onderzoekers is een organisatiemodel gehanteerd om de verschillende relevante aspecten van een verpleeghuis te bestuderen.

THEMA'S

Kosten en baten