Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Wie dienen wij eigenlijk? De gebruikers van de...

Wie dienen wij eigenlijk? De gebruikers van de werkomgeving!

December 2006 | Evi De Bruyne, Maartje Maarleveld

Dit artikel - dat verscheen in Facility Management Magazine - stoelt op een onderzoek van Evi De Bruyne (2006) waarin is nagegaan wat de meer persoonlijke impact van de omgeving is op de tevredenheid van de medewerkers. Door de populatie te vergelijken op basis van hun verschillende demografische kenmerken krijgt men een beeld van eventuele verschillen tussen groepen met andere persoonskenmerken.

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten