Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kengetallen voor Organisatiegericht Huisvesten...

Kengetallen voor Organisatiegericht Huisvesten binnen de Belastingdienst

Februari 2008 | Anca Gosselink, Inge van Wagtendonk, Wendy van der Klooster

Achtergrond

Sinds 2003 heeft de Belastingdienst /Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) een partnerschap met Center for People and Buildings (CfPB). B/CFD ondersteunt de doelstellingen van CfPB en zodoende kan er meer kennis over huisvesting worden ontwikkeld. Het partnership biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om haar ambities over Organisatiegericht Huisvesten (OGH) verder te professionaliseren door haar werkwijze en interne adviestraject met objectieve gegevens te onderbouwen en te verbeteren.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar kengetallen en indicatoren gericht op de bezettingsgraad van en de tevredenheid over de huidige werkomgevingen. De onderzoeksvraag luidt:
Kunnen er uit de diverse datasets gemiddelden afgeleid worden die betekenisvol ingezet kunnen worden bij de OGH advisering?

 

THEMA'S

Uitwerking | Kosten en baten

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management