Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Onderzoeksrapportage Kaderstelling Rijkswerkple...

Onderzoeksrapportage Kaderstelling Rijkswerkplek - Corporate Standard Rijkswerkplek 2010

Januari 2010 | Wim Pullen, Anca, Gosselink, Hans Cox, Yolanda Ikiz-Koppejan

De Rijkswerkplek speelt in op verschillende beleidsdoelstellingen die het Rijk heeft om te kunnen reageren op maatschappelijke uitdagingen. Kernwoorden zijn interdepartementale samenwerking, flexibiliteit en efficiency. Een geheel van afspraken (kaders, normen) over de diverse aspecten van de ‘integrale gefaciliteerde Rijkswerkplek’ noemen we een Corporate Standard (CS): In de CS wordt expliciet gemaakt welke eisen gesteld worden aan de Rijkswerkplek, de sturing bij de totstandkoming, de monitoring van gebruik en is bedoeld voor toepassing in alle renovatie-, ver- en nieuwbouwprojecten met de functie ‘kantoor van het Rijk’. Delen van het beleid kunnen worden toegepast bij elke verhuisbeweging (in en naar bestaande gebouwen). Omdat de kaderstelling dynamisch is, is gekozen voor het toevoegen van het jaartal: CS Rijkswerkplek 2010.

Met dank aan ...

De Corporate Standard Rijkswerkplek 2010 is tot stand gekomen in een uitgebreid exploratief proces van workshops en werkconferenties met tientallen experts uit de rijkshuisvestingspraktijk die gezamenlijk bestaande, beschikbare kennis over eigentijdse werkomgevingen ter beschikking hebben gesteld.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten | Ontwikkelingen