Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De integrale werkplek: virtueel, fysiek, standa...

De integrale werkplek: virtueel, fysiek, standaard, geïntegreerd?

Maart 2007 | Yuri Martens, Wim Pullen

Dit deelonderzoek heeft tot doel om de relatie tussen verschillende bedrijfsfuncties (bijvoorbeeld het primaire proces, HRM, ICT) te illustreren aan de hand van de integrale werkplek. Het rapport geeft inzicht in de betekenis van fysieke ruimte en ict-voorzieningen binnen organisatorische veranderingen.

Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

  1. Wat wordt onder een integrale werkplek verstaan?
  2. Wat zijn de doelstellingen van een integrale werkplek?
  3. Wat zijn de belangrijkste problemen die met de invoering gepaard gaan?
  4. Hoe wordt het proces van introductie van de integrale werkplek georganiseerd: wie zijn erbij betrokken en welke activiteiten vinden wanneer plaats?

Aanpak van het onderzoek

Om tot een antwoord te komen op de centrale vraag wordt een aanpak in drie stappen
gehanteerd.

  • Literatuurscan op integrale werkplekken en kantoorruimtegebruik., in wetenschappelijke literatuur en in documentatie van aanbieders van werkplekken
  • Interviews met professionals die zich met integrale werkplekken bezighouden.
  • Analyse en rapportage.

Het onderzoek is uitgevoerd bij de rijksoverheid en bij de Rabobank. Tijdens de uitvoering van het onderzioek bleek de voedingsbodem voor een integrate (rijks)werkplek nog gering. Er is sindsdien veel veranderd.

THEMA'S

Conceptkeuze