Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De invloed van een flexfactor op de beleving va...

De invloed van een flexfactor op de beleving van de werkomgeving - WODI Light DSM 2009

September 2009 | Maartje Maarleveld, Marion Beijer

In een onderzoek bij DSM Sittard is nagegaan of de hoogte van de flexfactor invloed heeft op de tevredenheid over de werkomgeving en de mate waarop de arbeidsproductiviteit door de werkomgeving wordt ondersteund. Hiervoor zijn vier afdelingen van DSM met verschillende flexfactoren met elkaar vergeleken. Drie afdelingen hadden een ruime flexfactor van gemiddeld 1,21 versus een afdeling met een flexfactor van 0,73. 

Zoals verwacht waren de medewerkers van de afdeling met de lage flexfactor overwegend minder tevreden met hun werkomgeving. Met name op het aspect concentratiemogelijkheden was het verschil groot.

Vervolgonderzoek gewenst

Uit het onderzoek kunnen geen vergaande conclusies getrokken worden. Daarvoor was de steekproef te klein, waren niet alle gemeten verschillen significant en speelden mogelijk andere (organisatiegerelateerde) factoren een rol. Het onderzoek was wel zeer relevant met het oog op de trend om werkomgevingen in te dikken en verdient het om op grotere schaal herhaald te worden.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten