Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Baten en kosten van een flexibel werkplekconcep...

Baten en kosten van een flexibel werkplekconcept - casus gemeente Delft

December 2008 | Pieter le Roux, Karel Dekker, Martijn Vonk, Wim Pullen

Een onderzoek naar uitgangspunten voor de Gemeente Delft i.c. het GMT om te hanteren voor de definitie en ontwikkeling van een passend activiteitgericht (‘ander’) kantoorconcept.

In het onderzoek is gekozen voor een business case benadering door toepassing van modelstudies.
De input is voortgekomen uit een enquête en interviews. Informatie is bewerkt tijdens workshops. Onderzoeksinstrumenten zijn PARAP, model voor levenduurkostenbenadering en PACT, instrument voor optimalisatie van werkplekgebruik.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten