Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Toegevoegde waarde van FM - Welke waarde en voo...

Toegevoegde waarde van FM - Welke waarde en voor wie?

November 2012 | Theo van der Voordt

Goede facilitaire voorzieningen zijn onmisbaar voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Toch wordt FM door sommige bestuurders nog steeds als een kostenpost beschouwd die zo laag mogelijk moet worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde van FM zwaarder meeweegt in bestuurlijke beslissingen, moeten de baten van FM duidelijker in kaart worden gebracht. Dit artikel bespreekt de bevindingen uit enkele recente onderzoeken.

THEMA'S

Kosten en baten