Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkplekinnovatie: lusten, lasten, lessen

Werkplekinnovatie: lusten, lasten, lessen

Mei 2001 | Paul Vos, Theo van der Voordt

Werkplekinnovatie is een hot item in het onderzoek van Bouwmanagement & Vastgoedbeheer van de TU Delft. Samen met de Rijksgebouwendienst, ABN AMRO bank en andere betrokkenen wordt onderzocht of de hooggespannen verwachtingen worden waargemaakt. Is flexibel werken in een transparante werkomgeving echt effectiever en efficiënter dan in een traditioneel cellenkantoor met vaste werkplekken? Of gaat de grote openheid en het voortdurend wisselen van werkplek juist ten koste van de productiviteit en de arbeidssatisfactie? Wegen de meerkosten van fraai ergonomisch meubilair, hightech ICT en imagoversterkende gadgets op tegen de minderkosten door efficiënter ruimtegebruik? Deze onderzoekslijn wordt nu, versterkt met de kennis en ervaring van disciplines uit aanverwante onderzoeksgebieden, doorgezet in het nieuw opgerichte kenniscentrum Center for People and Buildings. Een natuurlijk moment om te bekijken wat werkplekinnovatie ons de afgelopen jaren heeft gebracht en welke lessen hieruit te trekken zijn voor huisvestingsmanagers en bestuurders.

Het artikel verscheen in Facility Management Magazine

THEMA'S

Kosten en baten