Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Naar een vraaggestuurde vastgoedvoorraad - met...

Naar een vraaggestuurde vastgoedvoorraad - met hulp van het internet

Mei 2005 | Yuri Martens, Wim Pullen

Dit artikel over leegstand is gepubliceerd in Real Estate Magazine. Leegstand op de kantorenmarkt is een continu terugkerend probleem. Ondanks technologische vooruitgang, voortschrijdend inzicht vanuit de wetenschap en verdere professionalisering van adviseurs en aanbieders is het leegstandspeil naar een nieuwe recordhoogte gegroeid. In twintig jaar is de leegstand, met meer dan 6 miljoen vierkante meter, nog niet zo hoog geweest. Het probleem is niet alleen conjunctureel van aard. Er is ook sprake van een structurele mismatch: het huidige aanbod voldoet niet aan een veranderende vraag (NVB, 2004). Ook vastgoedportefeuilles van grote kantoorhoudende organisaties kennen dit probleem. Kunnen kennis en techniek niet beter gecombineerd worden en via het internet bijdragen aan een betere afstemming tussen vraag en aanbod?

THEMA'S

Ontwikkelingen