Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Evaluatie Werkpleinen: Ervaringen inventarisere...

Evaluatie Werkpleinen: Ervaringen inventariseren van Alexanderplein en Dynamostraat en lessen formuleren

Juli 2010 | Anca Gosselink, Nora van Klingeren, Evi De Bruyne, Marion Beijer

In 2007 is de basis gelegd voor de vormgeving en het dienstverleningsconcept voor de vijf Werkpleinen in Rotterdam. Vanuit een onderzoekstraject tussen gemeente Rotterdam SoZaWe, het UWV WERKbedrijf en het Center for People and Buildings (CfPB) is een huisvestingsconcept met bijhorende fysieke bouwstenen ontwikkeld. In de zomer van 2009 zijn twee van de vijf Werkpleinen gerealiseerd, namelijk Werkpleinen Dynamostraat en Alexanderplein. De gezamenlijke stuurgroep van SoZaWe en UWV-Werkbedrijf 'De Nieuwe werkplek' wilde inzicht in de ervaringen en beleving uit de praktijk van de eerste twee locaties voordat zij gaat investeren in de drie nog te realiseren Werkpleinen. Daarom is het CfPB in maart 2010 gevraagd een evaluatieonderzoek te doen.

THEMA'S

Evaluatie

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management