Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB-krant 'Winst en risico's van veranderen'...

CfPB-krant 'Winst en risico's van veranderen'

Augustus 2002 | Wim Pullen

‘Winst en risico’s van veranderen’ was het thema tijdens de werkconferentie die het Center for People and Buildings en het Centrum Facility Management op 6 juni 2002 samen organiseerden. Het veranderen ging vooral over flexibele werkplekken. Ruim 60 deelnemers uit diverse organisaties discussieerden over thema’s als facilitaire kosten, productiviteit en satisfactie en motivatie. De middag begon met een introductie over de definitiestudie ‘kosten en baten van flexibele werkplekken’ die de basis voor de werkconferentie vormde. Zowel de deelnemers als de organisatoren werden uitgedaagd. Na het uitwisselen van ervaringen was het tijd om kritische vragen te stellen bij de studie en de onderzoeksmethode. Dit leverde interessant materiaal op voor de formulering van de vervolgstudie.

In de krant staan verslagen van gevoerde discussies met daarnaast een flink aantal artikelen waarin het fenomeen kantoorinnovatie vanuit verschillende hoeken wordt belicht.

THEMA'S

Kosten en baten