Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Hoe gezond zijn open kantoren eigenlijk?

Hoe gezond zijn open kantoren eigenlijk?

Oktober 2004 | Dennis Dekker

Wim Pullen wordt door Inside Information geïnterviewd over een door het CfPB uitgevoerde literatuurstudie naar de gezondheid van open werkomgevingen. Daaruit komt naar voren dat open werkomgevingen zeker negatieve prikkels met zich mee brengen die werknemers als stresserend kunnen ervaren (zoals minder privacy, last van omgevingsgeluid), maar dat de gezondheid daaronder zou leiden kan niet met feiten worden gestaafd.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden bij de publicatie Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren - een systematisch literatuuronderzoek (2003).

THEMA'S

Kosten en baten