Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Bouwstenen voor Organisatiegerichte Huisvesting...

Bouwstenen voor Organisatiegerichte Huisvesting bij de Belastingdienst

Oktober 2010 | Sandra Brunia, Evi De Bruyne, Marion Beijer, Anca Gosselink

De Belastingdienst heeft sinds 2003 in haar huisvestingsbeleid opgenomen dat zij bij ieder nieuw huisvestingsvraagstuk de mogelijkheden voor organisatiegericht huisvesten (OGH) verkent. Het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) is verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid, het verkennen van mogelijkheden en het realiseren van nieuwe (OGH) werkomgevingen binnen de organisatie. Dit bouwstenenboekje dient als basis voor de huisvestingsvraagstukken rondom de ontwikkeling van een activiteitgerelateerde werkomgeving. Het geeft een beschrijving van de verschillende typen plekken die in de werkomgeving geplaatst kunnen worden. Het boekje is vooral een praktische vertaling vanuit het onderzoek en biedt een handvat bij de ontwikkeling van activiteitgerelateerde werkomgevingen.

Het boekje is primair bedoeld voor mensen die beslissingen moeten nemen over de inrichting van de werkomgevingen binnen de Belastingdienst.

THEMA'S

Uitwerking