Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Benchmarken op waardering huisvesting - Indicat...

Benchmarken op waardering huisvesting - Indicator meet tevredenheid

Juni 2009 | Marion Beijer, Iris de Been, Sandra Brunia, Maartje Maarleveld

Om adequaat te kunnen sturen op de huisvesting heeft een organisatie goede informatie nodig. Onderzoeksresultaten over gebruik en beleving van de huisvesting vormen een belangrijke kennisbron. Hieraan kan een organisatie aflezen of de doelstellingen zijn bereikt. Kale cijfers zijn echter niet altijd voldoende informatief. Hoe verhoudt de waardering van de huisvesting zich tot die van andere organisaties? Is de medewerkertevredenheid of de ervaren arbeidsproductiviteit hoger of lager dan gemiddeld? Geven de resultaten aanleiding tot interventies? De CfPB tevredenheidsindicator biedt uitkomst.

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten