Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het kantoor van morgen vandaag bezien - effecte...

Het kantoor van morgen vandaag bezien - effecten van werkplekinnovatie

Juli 2001 | Paul Vos, Theo van der Voordt

De laatste jaren zijn veel organisaties overgestapt op flexibel werken in een innovatieve kan-tooromgeving. De verwachtingen zijn hooggespannen. Werkplekinnovatie moet niet alleen leiden tot effectiever werken en efficiënter gebruik van ruimte en andere faciliteiten, maar ook tot meer plezier in het werk, aantrekken en vasthouden van schaars personeel, een positieve uitstraling naar klanten en minder kosten. Heeft werkplekinnovatie deze hoge ambities waargemaakt? Werkt het echt efficiënter en plezieriger? Of gaat de grote openheid en het voortdurend wisselen van werkplek juist ten koste van de productiviteit? Wat zijn de voor- en nadelen van telewerken voor de organisatie en haar medewerkers? Wegen de meerkosten van mooi vormgegeven en individueel instelbaar meubilair, hightech ICT en imagoversterkende gadgets op tegen de beoogde opbrengsten door een hogere productiviteit en efficiënter ruimtegebruik?

Resultaten uit evaluatieonderzoek geven een genuanceerd beeld. Naast tevredenheid over de aantrekkelijke vormgeving en inrichting van innovatieve kantoren en betere mogelijkheden tot interactie zijn er klachten over problemen met geconcentreerd werken. Psychologische mechanismen zoals de behoefte aan status, privacy en territorialiteit hoeven wisselwerken niet in de weg te staan, mits de nieuwe situatie veel toegevoegde waarde heeft. Telewerken geeft meer keuzevrijheid,  maar brengt ook risico’s met zich mee. Een overzicht.

Het artikel verscheen in M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie (55), nr 4.

THEMA'S

Kosten en baten