Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Ervaringen met flexibel werken in een innovatie...

Ervaringen met flexibel werken in een innovatieve kantooromgeving

November 2001 | Theo van der Voordt, Paul Vos, Juriaan van Meel

Medio jaren negentig verschenen in het Facility Mangement Handboek drie introducerende bijdragen over kantoorinnovatie. Naast reflectie op aanleidingen en verwachtingen werd een vocabulaire gepresenteerd om duidelijkheid te scheppen in de vele termen. Inmiddels is flink wat ervaring opgedaan met nieuwe, flexibele inrichtingsconcepten. Het is nu interessant om te kijken of kantoorinnovatie de hoge verwachtingen heeft waargemaakt. Werkt het echt beter en prettiger? Of gaat de grote openheid en het regelmatig wisselen van werkplek juist ten koste van de arbeidssatisfactie en de productiviteit? Hoe zit het met de kosten? Is het goedkoper? Wegen de baten op tegen de kosten?

Met deze vragen als vertrekpunt wordt in deze bijdrage een overzicht geschetst van de effecten van kantoorinnovatie. De auteurs baseren zich behalve op literatuur met name op zelf verrichtte evaluatieonderzoeken naar innovatieve kantooromgevingen bij overheid en bedrijfsleven. De bevindingen worden samengevat in conclusies en aanbevelingen voor de huisvestingspraktijk. Als rode draad zijn door de tekst in korte boxen de ervaringen verweven met Dynamischkantoor Haarlem, een grootschalig kantoorinnovatieproject van de Rijksgebouwendienst.

THEMA'S

Kosten en baten