Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Programma vernieuwing Rijksdienst - Standaard w...

Programma vernieuwing Rijksdienst - Standaard werkplek als leidraad voor flexibiliteit

Oktober 2008 | Iris Bakker, Theo van der Voordt

Met het ‘Programma vernieuwing Rijksdienst’ geeft het kabinet invulling aan de doelstelling om een efficiëntere Rijksdienst te realiseren. In het kader hiervan wordt de Rijkswerkplek ingevoerd; een standaard en up to date werkplek waar elke rijksambtenaar gebruik van kan maken. Iris Bakker en Theo van der Voordt interviewen Roel Bekker, secretaris generaal voor de vernieuwing van de Rijksdienst, en Peter Hennephof, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verantwoordelijk voor alle bedrijfsvoeringaspecten, over het hoe, wat en waarom.

THEMA'S

Ontwikkelingen