Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werkbeleving in innovatieve kantooromgevingen

Werkbeleving in innovatieve kantooromgevingen

Oktober 2006 | Veerle Hermans, Wim Pullen

De laatste jaren stappen steeds meer organisaties naar gedeelde werkplekken in een innovatieve kantooromgeving. In dit artikel wordt eerst beschreven wat innovatieve kantoren zijn en hoe we hen terugvinden in hedendaagse organisaties. Vervolgens wordt een onderzoek beschreven waar de beleving van de werkomgeving werd nagegaan bij werknemers in innovatieve en traditionele kantoren. Meer specifiek wordt nagegaan wat het effect is op communicatie en concentratie. Hierbij is gebruik gemaakt met het Werk Omgevings Diagnose Instrument (WODI) verzamelde data bij zeven organisaties. Uit de resultaten komt naar voor dat werknemers in een gedeelde kantooromgeving meer tevreden zijn over de communicatie en over een aantal psychologische factoren, dan werknemers in traditionele kantoren. 

Het artikel verscheen in het verenigingsblad Psychologos van de Belgische vereniging van psychologen (zusje van NIP).

THEMA'S

Evaluatie | Kosten en baten