Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Samenwerking - Hoe de huisvesting de samenwerki...

Samenwerking - Hoe de huisvesting de samenwerking beïnvloedt

Juli 2010 | Fien Thoolen

Een vaak genoemde huisvestingsdoelstelling is: 'Het verbeteren van de samenwerking'. Wanneer een betere samenwerking behaald is en welke aspecten daar invloed op hebben is echter erg onduidelijk.

Aan de hand van deze literatuurstudie wordt in brede context antwoord gegeven op de volgende vraag:

"Wat is het effect van de kantooromgeving op samenwerking?"

Samenwerking wordt gezien als 'met elkaar werken aan het behalen van een gezamenlijk doel'. Waarbij werken wordt onderverdeeld van individueel werken tot in meer of mindere mate samenwerken. Er zijn vele factoren van invloed op samenwerking. In de eerste plaats menselijke factoren, zowel op het niveau van het individu (heb je vandaag behoefte aan samenwerking of niet) als op team niveau (vullen teamleden elkaar aan en welke rollen zijn in een team aanwezig). Daarnaast de sociale context, waarin het management een grote invloed kan uitoefenen door goede communicatie, doelen en het stimuleren van samenwerking. Maar waarin ook het vakgebied en de bedrijfscultuur een rol spelen.

Tot slot wordt de invloed van de fysieke omgeving (huisvesting) op samenwerking beschreven. Omdat er erg weinig literatuur is gevonden over de directe invloed van de omgeving op samenwerking, is in dit hoofdstuk vooral de aandacht gelegd op de invloed van de omgeving op de mens in het algemeen. Er wordt ingegaan op de effecten van onder andere licht, kleur en geluid in de werkomgeving, de manier waarop de omgeving is ingericht (natuurlijke ontmoetingsruimtes op looproutes, zitten mensen dicht bij elkaar of ver weg) en op de invloed van symbolische objecten.

THEMA'S

Conceptkeuze | Kosten en baten