Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rijkswerkplek, combinatie van allure en soberheid

Rijkswerkplek, combinatie van allure en soberheid

November 2010 | Willem-Jan Schampers

Artikel in weekblad Facilitair over het nieuwe initiatief van de Rijkswerkplek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de geïntegreerde Rijkswerkplek neergezet als een van de vier speerpunten voor de Rijksbedrijfsvoering, om een kleinere en betere Rijksoverheid te faciliteren. Het CfPB heeft dit aangegrepen om actuele kennis over werkplekken in kaart te brengen. De onderzoeksrapportage 'Kaderstelling Rijkswerkplek' kan gezien worden als een tijdbeeld.

THEMA'S

Uitwerking