Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Naar een Interne Vastgoed Marktplaats voor de R...

Naar een Interne Vastgoed Marktplaats voor de Rijksoverheid

Juni 2004 | Yuri Martens, Monique Arkesteijn, Wim Pullen

Aanleiding
Een kleinere rijksoverheid leidt automatisch tot een verminderde ruimtebehoefte bij overheidsdiensten. Omdat deze leegstand niet altijd bij de Rijksgebouwendienst bekend is, ontstaat er verborgen leegstand. Aan de andere kant neemt de Rijksgebouwendienst een verandering in de vraag waar. Er is een groeiende vraag naar korte termijn huisvesting voor projectteams. Ondanks de interne beschikbaarheid van ruimte wordt deze vraag voornamelijk met aanbod vanuit de markt beantwoord. Het ruimtegebruik binnen het Rijk is al met al niet optimaal.

Vraag
De Rgd wil een instrument om te kunnen anticiperen op leegstand. Tevens wil zij departementen de
mogelijkheid geven om tijdelijke ruimte tekorten en overschotten intern, binnen het Rijk op te lossen. Voor
het Center for People and Buildings past deze vraag in haar onderzoeksprogramma ‘Demand Supply
Modelling’, dat gericht is op de afstemming tussen vraag en aanbod en het realiseren van efficiency op
vastgoedmarkten.

Inhoud
Dit rapport beschrijft het probleem, de doelstellingen, de randvoorwaarden en de mogelijke toegevoegde
waarde van een Interne Vastgoed Marktplaats (IVM). Het wordt duidelijk dat een instrument als IVM een
brede functionaliteit moet bezitten om te voldoen aan alle doelstellingen. De randvoorwaarden geven aan
dat deze nieuwe vorm van dienstverlening niet kan zonder aan te sluiten op de werkwijze van
eindgebruikers: zoekers en aanbieders. De kennis en competenties van de gebruikers lopen erg uiteen. De
nodige sociale acceptatie van de eindgebruikers is noodzakelijk. Zodanig is er een gefaseerd groeimodel
voorgesteld opdat de IVM aansluit op de heuristieken van de eindgebuiker.


De IVM is niet slechts een technisch snufje maar stelt vooral een andere manier van corporate real estate
management voor, waarbij kennisontwikkeling van en over de eindgebruiker centraal staat.
Het rapport is niet te koop, maar wel in te zien. Als u geïnteresseerd bent in de bevindingen voor uw eigen
organisatie of voor verdere kennisontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met Wim Pullen.

THEMA'S

Kosten en baten | Ontwikkelingen