Center for People and Buildings

U bent hier: >>>PARAP als neuraal netwerk?

PARAP als neuraal netwerk?

Augustus 2008 | Wietze van Houten, Wim Pullen

Artikel in Bouwkostenkunde en Huisvestingseconomie dat verkent in hoeverre het PARAP levensduurkostenmodel kenmerken in zich draagt van een neuraal netwerk. Zou er aan PARAP een leercomponent toegevoegd kunnen worden?

THEMA'S

Kosten en baten