Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De beleving en het gebruik van zes Kadasterloca...

De beleving en het gebruik van zes Kadasterlocaties

Januari 2010 | Iris de Been, Marion Beijer, Sandra Brunia

In 2006 is er een zogenoemd Werkplekmodel geformuleerd dat wordt gebruikt bij de (her)inrichting van de kantoren van het Kadaster. Nadat zes van de acht vestigingen volgens het model waren heringericht volgde een evaluatie. Er werd vooral gekeken naar het gebruik en omgeving van de werkomgeving. Hierbij werd gebruik gemaakt van de CfPB-instrumenten WODI en SUM.

Over het algemeen zijn de medewerkers van het Kadaster tevreden over hun werkomgeving. Men scoort gemiddeld hoger dan de CfPB-Indicator. Wel zijn er tussen de zes vestigingen grote verschillen te zien ten aanzien van de (on)tevredenheid, en is er in alle vestigingen ontevredenheid over de concentratiemogelijkheden en privacy.

THEMA'S

Evaluatie