Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Op weg naar Ortelius - Zoeken naar de elementen...

Op weg naar Ortelius - Zoeken naar de elementen voor een nieuw huisvestingsconcept

November 2007 | Wendy van der Klooster, Anca Gosselink

In 2003 zei de groepsraad van de Belastingdienst ‘ja’ tegen het breed toepassen van Organisatiegericht Huisvesten (OGH). OGH wordt op een natuurlijk moment bij huisvestingsvraagstukken ingezet. Belastingdienst/Utrecht Gooi is het eerste organisatieonderdeel dat OGH op een natuurlijk moment toepast voor de nieuwe locatie Papendorp.

In het onderzoek is een bezettingsgraadmeting uitgevoerd, is de werkplektevredenheid gemeten en zijn activiteitenprofiele opgesteld.

De gegevens uit het onderzoek helpen bij het formuleren van wensen en uitgangspunten voor de nieuwe huisvesting aan de Orteliuslaan in Utrecht.

 

THEMA'S

Uitwerking

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management